Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
uva.nl
Zomerprogramma
Klassieke talen

Zomerschoollezing: ​​​​​​​De echte oorlog haalt de boeken niet

In zijn Zomerschoollezing zal dr. Luuk Huitink ingaan op de relatie tussen de vaak heldhaftige beschrijvingen van veldslagen uit de oudheid en de heftige ervaringen van de soldaten die erin vechten. Trauma en heroïek lijken moeilijk te stroken, maar Huitink zal beargumenteren dat klassieke geschiedschrijvers zich wel degelijk bewust waren van deze tweespalt. Hoe verbeeldden auteurs hun veldslagbeschrijvingen en wat leert dat ons over hoe wij vandaag de dag over oorlog kunnen spreken?

'The real war will never get in the books' is een uitspraak van de Amerikaanse dichter Walt Whitman. Hij gaf daarmee aan dat er een groot verschil bestaat tussen de rauwe oorlogservaringen van soldaten en burgers enerzijds en de optekening van die ervaringen in geschiedenisboeken anderzijds. Ook auteurs als Stendhal en Tolstoj wezen er al op dat de meeste pogingen om veldslagen in een goed leesbare verhaalvorm te gieten een gevaarlijk vertekend beeld opleveren: chaotische en angstige ervaringen verdwijnen naar de achtergrond en oorlog wordt voorgesteld als een soort ‘schaakspel’, waarbij generaals de belangrijkste spelers zijn en hun troepen vrijelijk over het slagveld bewegen en aan het eind de slimste en heldhaftigste partij wint.
Dit vertekende beeld is niet zonder gevolgen: menig aspirant-soldaat heeft zich laten verleiden dienst te nemen door zulke heroïsche verhalen, om er vervolgens achter te komen dat bij een échte oorlog weinig heroïek komt kijken. Nu wordt de schuld voor dit vertekende beeld vaak bij de invloedrijke slagveldbeschrijvingen uit de klassieke geschiedsschrijving gelegd: van Herodotus en Thucydides tot Tacitus en Ammianus Marcellinus worden dergelijke beschrijvingen inderdaad gekenmerkt door een grote eenvormigheid van plotwendingen, beelden en verklaringen. En toch… wie goed leest, ziet dat klassieke geschiedsschrijvers over een heel scala aan verteltechnieken beschikken, die ieder op hun eigen manier recht proberen te doen aan de kentheoretische, morele en ideologische problemen die het beschrijven van oorlog met zich meebrengt.
Aan de hand van een aantal slagbeschrijvingen zal Huitink laten zien hoe klassieke geschiedsschrijvers oorlog verbeelden en wat we daarvan kunnen leren over hoe we vandaag de dag over oorlog zouden kunnen en moeten spreken.

Dr. Luuk Huitink is universitair docent Klassiek Grieks aan de UvA.