WiskundeZomercursus Wiskunde voor aankomende studenten Economics and Business Economics en Fiscale economie

In het kader van de UvA Summer Schools organiseert de Amsterdam School of Economics (ASE) in de week van 14 t/m 18 augustus 2017 een cursus voor aankomend studenten van de bachelor Economics and Business Economics en Fiscale economie in het academisch jaar 2017-2018. De cursus is met name bedoeld voor studenten die moeite hadden met wiskunde A in de vooropleiding of voor studenten bij wie de wiskundige voorkennis weggezakt of beperkt is. Aan de orde komen de basiskennis en -vaardigheden die binnen het vak Wiskunde van de opleiding nodig zijn en toegepast worden.

Doel

Vergroten en versterken van de noodzakelijke voorkennis en vooral basisvaardigheden op het gebied van wiskunde om aansluiting op het wiskundeprogramma in het eerste jaar van de opleiding te vergemakkelijken.

Inhoud

  • Reken- en algebraïsche vaardigheden;
  • Oplossen van eenvoudige vergelijkingen en ongelijkheden;
  • Machten, exponenten en logaritmen;
  • Functiebegrip (o.a. eerstegraads/tweedegraads/exponentieel/logaritmisch);
  • Differentiëren en toepassingen.

Cursusdata

Maandag 14 tot en met vrijdag 18 augustus 2017.

Lesvorm

Hoorcolleges, werkcolleges in kleinere groepen en zelfstandig oefenen met online lesmateriaal. Op de laatste cursusmiddag zal er een schriftelijke toets worden afgenomen. Bij een voldoende resultaat zal een cursuscertificaat worden afgegeven.

Kosten 

€ 195,-inclusief lesmateriaal.

Locatie

Aanmelding

Aanmelden kan door een mail te sturen naar summerschool-ase@uva.nl.

Betaling

Na aanmelding volgt meer informatie over de betaling van het cursusgeld per e-mail.

Vragen

Met vragen over de aanmelding en plaatsing kun je bellen met 020 525 4252 (secretariaat Amsterdam School of Economics) of via e-mail: summerschool-ase@uva.nl. Inhoudelijke vragen kun je via hetzelfde mailadres voorleggen.


Vorm
Kortlopend
Voertaal
Nederlands
Start
Augustus

Gepubliceerd door  Economie en Bedrijfskunde